Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Na przestrzeni trzech wieków istnienia z powodzeniem produkujemy i sprzedajemy na rynek krajowy i zagraniczny elementy złączne, które mają szerokie zastosowanie w transporcie kolejowym, przemyśle górniczym i innych branżach.

Wieloletnie doświadczenie, sprawdzone technologie, wykwalifikowany personel oraz ciągłe doskonalenie realizowanych procesów zapewniają wysoką jakość wszystkich naszych wyrobów i usług.
Gwarantem naszego sukcesu i jednocześnie powodem do największej satysfakcji jest pełne zadowolenie wszystkich Klientów. Spełnianie ich wymagań i oczekiwań jest priorytetowym wyznacznikiem wszystkich podejmowanych przez nas działań.

Nasze nadrzędne dyrektywy to:

 • prowadzenie wszystkich procesów zgodnie z wymaganiami ustawowymi i przepisami prawa
 • dostarczanie wyrobów i usług w pełni zgodnych z ustaleniami zawartymi w umowie, wytwarzanych w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo pracy
 • śledzenie i analizowanie trendów obowiązujących w branży w celu wdrażania działań zapewniających podnoszenie konkurencyjności
 • sukcesywna modernizacja stosowanych technologii, maszyn i urządzeń, dostosowana do potrzeb i oczekiwań Klientów
 • optymalizacja realizowanych procesów
 • podnoszenie kompetencji pracowników w sposób planowy
 • doskonalenie metod pozyskiwania i analizy danych, a w konsekwencji wdrożonego SZJ

Zarząd traktuje wdrożony i utrzymywany SZJ zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008, jako narzędzie wspierające skuteczną realizację powyższych dyrektyw. Dla ich sprawnego wdrażania oraz funkcjonowania zapewnia niezbędne zasoby.

Mając świadomość, iż jedyną drogą do osiągnięcia najwyższej jakości wyrobów i usług jest pełne zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz ścisła współpraca wszystkich pracowników, Zarząd zobowiązuje ich do:

 • przestrzegania założeń niniejszej Polityki Jakości
 • postępowania zgodnego z obowiązującą dokumentacją SZJ
 • podejmowania działań zmierzających do osiągnięcia przyjętych celów
 • dbania o wizerunek firmy i jej promowanie

Polityka Jakości podlega systematycznej ocenie pod kątem jej przydatności, dokonywanej w trakcie przeglądów SZJ, jest upowszechniona i znana wszystkim pracownikom firmy.