Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Zarząd Fabryki Elementów Złącznych S.A. informuje, że:

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 3 Statutu Spółki, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego dokonała wyboru kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych.

Powyższe stanowisko od dnia 4 maja 2021 roku obejmie Pan Andrzej Karpowicz.