Fabryka Elementów Złącznych S.A.

W dniu 22 marca 2018r. odbyła się pierwsza tura wyborów na przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej FEZ S.A. W wyborach startowało troje kandydatów ubiegających się o dwa miejsca w Radzie Nadzorczej.

Wszystkiego Najlepszego!

W czwartek 21 grudnia Zarząd wraz z Kierownictwem Fabryki Elementów Złącznych, podobnie jak w roku ubiegłym, miał okazję do wspólnego spotkania wigilijnego z pracownikami.

Dnia 20 listopada br. Prezes Zarządu FEZ S.A. Maciej Gosiewski oraz Przewodnicząca Beata Ziemianek i Skarbnik Grażyna Słania z NSZZ Pracowników FEZ S.A. podpisali Wewnętrzną Politykę Antymobbingową, która wprowadza regulacje antymobbingowe w Fabryce.