Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Zarząd Fabryki Elementów Złącznych S.A.

wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod 0000097998,

kapitał zakładowy w wysokości 9.000.000,00 zł w całości opłacony, NIP: 6430000023, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Fabryczna 14,

 

OGŁASZA PRZETARG USTNY

W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

niezabudowanej nieruchomości gruntowej,

stanowiącej działki numer 2956/46 i numer 2968/46,

o łącznej powierzchni 1.2294 ha,

Maszyna do formowania na gorąco National Machinery 2-3 HF wraz z oprzyrządowaniem:

Oferujemy do sprzedania następujące wagi: